nochdemm s’naie Joo hoffendlich jeedä guud ogfongä hadd, wollämä Aich gään ailaadä, uns än unsärä naiä Sesson vom 24.Jannuaa bis aischlisslich 2. Februaa dsu beeärä.

Miä deedä uns arig fraaiä