Unsä neggschde Beesäsaison

nochdemm s’naie Joo hoffendlich jeedä guud ogfongä hadd, wollämä Aich gään ailaadä, uns än unsärä naiä Sesson vom 24.Jannuaa bis aischlisslich 2. Februaa dsu beeärä. Miä deedä uns arig fraaiä